Een leven lang leren!

Zorg dat je kennis en vaardigheden up to date blijven.

Schakel me in voor een leer- en begeleidingstraject voor jezelf of je medewerkers.

Een training over kwalitatief onderzoek

Ik heb ervaring met het ontwikkelen en geven van trainingen/ workshops op het gebied van:

 • Intervisie
 • Supervisie
 • Talentontwikkeling
 • Kwalitatief praktijkgericht onderzoek
 • Onderzoek en innovatie
 • Versterken van de onderzoekende houding
 • Gesprekstechnieken
 • Solliciteren
 • Loopbaanontwikkeling
 • Begeleiding bij keuzeprocessen
 • Begeleiding bij groepsprocessen
 • Bevorderen van zelfsturing bij hbo-studenten
 • Begeleiden bij studievertraging
 • Begeleiding bij ad(h)d
 • Begeleiding bij faalangst
 • Begeleiding bij hoogbegaafdheid
 • Begeleiding bij hooggevoeligheid
 • Inzetten van creatieve werkvormen bij supervisie en coaching

Ik heb nieuwe inzichten verkregen.
Je gaf een duidelijke uitleg.
Er was veel tijd voor interactie.
Workshop onderzoekende houding

Daarnaast heb ik onderzoeken uitgevoerd en begeleid rondom o.a.

 • Samenwerkend leren
 • Eigenaarschap
 • Zelfsturing
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Leesmotivatie
 • Bewegend leren
 • Burgerschapsvorming

Verder sta ik open voor:

 • Adviseren rondom studeren met een functiebeperking/ neurodiversiteit
 • UWV werkfit trajecten voor diverse instanties
 • Redigeren en ontwikkelen van onderwijsmateriaal
 • Samenwerken in onderzoeksprojecten
 • Samenwerken aan projecten rondom laaggeletterdheid

– Je hebt de training op een ontspannen manier gegeven met ruimte voor ons als groep.
– Je hebt goed uitgevraagd wat we nodig hebben.
– De training sloot goed aan bij de voorbespreking.
(ervaringen van deelnemers aan een training)

Elk traject is maatwerk. En bovenstaande kan in groepsverband of in individueel begeleidingstraject worden aangeboden.

Ik ben geregistreerd als docent bij CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Dat houdt in dat opleidingsinstellingen geen BTW hoeven af te dragen voor beroepsonderwijs door bij-zonder-coaching en dat ik voldoe aan de kwaliteitscode.

Neem contact op voor kennismaking, afstemming en offerte.